ABOUT image
Stránka O nás je základní popis vašeho webu. Zde dáte klientům vědět, o čem je váš web. Celý text můžete upravit a nahradit jej textem, který chcete napsat. Můžete jim například sdělit, jak dlouho jste v podnikání, co dělá vaši společnost zvláštní, jaké jsou její základní hodnoty a další.

Upravte svou stránku O nás z karty Stránky kliknutím na tlačítko Upravit.