Otázky a odpovědi:

Kde jsem byl?

Kam se chystám?

Mám prázdniny :-)

Jak může pesan pomáhat?

Asistenční psi pro zdravotně postižené- Pomocné tlapky o.p.s. zdarma předávají speciálně vycvičené asistenční psy pro lidi s tělesným postižením, lidem nevidomým, neslyšícím nebo s kombinovaným postižením.

Psi pro vozíčkáře - už jste o nich slyšeli? Společnost Pomocné tlapky o.p.s. chová a cvičí tyto speciální asistenční psy pro lidi s různými typy zdravotního postižení, kteří tak mohou zlepšit svou soběstačnost a kvalitu života.

Canisterapie - léčba za pomoci psů. Pomocné tlapky o.p.s. poskytují otestované a vyškolené canisterapeutické týmy (dobrovolník a pes) zdravotnickým, sociálním a vzdělávacím zařízením k pravidelným návštěvám a terapii za pomoci psů.

Pomocné tlapky o.p.s.- nezisková organizace poskytující asistenční psy zdravotně postiženým. První česká organizace, která se tímto výcvikem soustavně zabývá už od roku 2000. Postižený dostává psa zdarma, výcvik je hrazen pouze z darů sponzorů! Síť dobrovolníků poskytuje také canisterapii pro zdravotní, sociální a vzdělávací zařízení. Pomozte i Vy!

 Ukázky u dětí v ZŠ a MŠAttack Black Mount Mckinkey

 

CANISTERAPIE

KAM SE CHYSTÁME?

... páč maj děti prázdniny máme prázdniny i my :-)